Borowski Vases

Borowski Antilope

Borowski Vases, Borowski Antilope
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-45) EUR 597,00 excl. VAT: € 501.68 / $ 571.92 orange


Borowski Pingu small

Borowski Vases, Borowski Pingu small
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-40) EUR 260,00 excl. VAT: € 218.49 / $ 249.08


Borowski Pingu Large

Borowski Vases, Borowski Pingu Large
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-41) EUR 296,00 excl. VAT: € 248.74 / $ 283.56


Borowski Vase Bloomer

Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge
Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge
Borowski Vases, Borowski Vase Bloomer
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-09-01) - not available (_) amber

Price per unit   (Order No. bo-09-03) - not available (_) red

Price per unit   (Order No. bo-09-02) - not available (_) blue