Borowski bowl

Borowski Bowl Swan

Borowski bowl, Borowski Bowl Swan
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Swan
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Swan
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-43) EUR 300,00 excl. VAT: € 252.10 / $ 287.39 amber

Price per unit   (Order No. bo-04-42) EUR 300,00 excl. VAT: € 252.10 / $ 287.39 blue

Price per unit   (Order No. bo-04-44) EUR 300,00 excl. VAT: € 252.10 / $ 287.39 purple


Borowski bowl Cygnet

Borowski bowl, Borowski bowl Cygnet
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-60) EUR 300,00 excl. VAT: € 252.10 / $ 287.39


Borowski bowl Ramy

Borowski bowl, Borowski bowl Ramy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Ramy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Ramy
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-11-16) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 rose

Price per unit   (Order No. bo-11-17) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 orange

Price per unit   (Order No. bo-11-14) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 blue

Price per unit   (Order No. bo-11-18) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 white


Borowski bowl Tweedy

Borowski bowl, Borowski bowl Tweedy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Tweedy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Tweedy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Tweedy
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Tweedy
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-04-24) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 purple

Price per unit   (Order No. bo-04-20) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 orange

Price per unit   (Order No. bo-04-22) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 green

Price per unit   (Order No. bo-04-21) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 blue

Price per unit   (Order No. bo-04-23) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 amber


Borowski bowl Zebra

Borowski bowl, Borowski bowl Zebra
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-03-84) EUR 597,00 excl. VAT: € 501.68 / $ 571.92


Borowski bowl Giraffe

Borowski bowl, Borowski bowl Giraffe
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-03-86) EUR 597,00 excl. VAT: € 501.68 / $ 571.92


Borowski bowl Hopper

Borowski bowl, Borowski bowl Hopper
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Hopper
Enlarge
Borowski bowl, Borowski bowl Hopper
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-03-98) EUR 231,00 excl. VAT: € 194.12 / $ 221.29 amber

Price per unit   (Order No. bo-03-97) EUR 231,00 excl. VAT: € 194.12 / $ 221.29 blue

Price per unit   (Order No. bo-03-96) EUR 231,00 excl. VAT: € 194.12 / $ 221.29 green


Borowski bowl Aqua

Borowski bowl, Borowski bowl Aqua
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-03-70) EUR 693,00 excl. VAT: € 582.35 / $ 663.88 purple


Borowski bowl Armadillo

Borowski bowl, Borowski bowl Armadillo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-03-11) - not available (_) blue


Borowski bowl Koi

Borowski bowl, Borowski bowl Koi
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-02-73) EUR 377,00 excl. VAT: € 316.81 / $ 361.16 red


Borowski Bowl Tukan

Borowski bowl, Borowski Bowl Tukan
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Tukan
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Tukan
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-91) EUR 598,00 excl. VAT: € 502.52 / $ 572.87 lemon

Price per unit   (Order No. bo-01-89) EUR 598,00 excl. VAT: € 502.52 / $ 572.87 yellow

Price per unit   (Order No. bo-01-90) EUR 598,00 excl. VAT: € 502.52 / $ 572.87 red


Borowski Bowl Ben

Borowski bowl, Borowski Bowl Ben
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Ben
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-02-76) EUR 397,00 excl. VAT: € 333.61 / $ 380.32 red

Price per unit   (Order No. bo-02-75) EUR 397,00 excl. VAT: € 333.61 / $ 380.32 aquamarine


Borowski Bowl Chameleon small

Borowski bowl, Borowski Bowl Chameleon small
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-34) EUR 597,00 excl. VAT: € 501.68 / $ 571.92


Borowski Bowl Chameleon large

Borowski bowl, Borowski Bowl Chameleon large
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-35) EUR 698,00 excl. VAT: € 586.55 / $ 668.67


Borowski Bowl Chick

Borowski bowl, Borowski Bowl Chick
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-02-19) EUR 89,40 excl. VAT: € 75.13 / $ 85.64 blue beak

Price per unit   (Order No. bo-02-20) EUR 89,40 excl. VAT: € 75.13 / $ 85.64 yellow beak

Price per unit   (Order No. bo-02-18) EUR 89,40 excl. VAT: € 75.13 / $ 85.64 red beak


Borowski Bowl frog

Borowski bowl, Borowski Bowl frog
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl frog
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-37) EUR 299,00 excl. VAT: € 251.26 / $ 286.44 lemon

Price per unit   (Order No. bo-01-36) EUR 299,00 excl. VAT: € 251.26 / $ 286.44 orange


Borowski Bowl Hippo

Borowski bowl, Borowski Bowl Hippo
Enlarge
Borowski bowl, Borowski Bowl Hippo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-71) EUR 547,00 excl. VAT: € 459.66 / $ 524.02 amber

Price per unit   (Order No. bo-01-68) EUR 547,00 excl. VAT: € 459.66 / $ 524.02 light blue


Borowski Bowl Mouse

Borowski bowl, Borowski Bowl Mouse
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-61) - not available (_) blue nose and tail


Borowski Bowl Pelikan

Borowski bowl, Borowski Bowl Pelikan
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-01-31) EUR 497,00 excl. VAT: € 417.65 / $ 476.12