Borowski Briefbeschwerer

Borowski Angelfish

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Angelfish
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Angelfish
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Angelfish
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Angelfish
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-04-30) EUR 497,00 ohne MwSt: € 417.65 / $ 476.12 zitro

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-04-27) EUR 497,00 ohne MwSt: € 417.65 / $ 476.12 orange

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-04-28) EUR 497,00 ohne MwSt: € 417.65 / $ 476.12 blau


Borowski Panda

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Panda
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-11-22) EUR 181,00 ohne MwSt: € 152.10 / $ 173.39


Borowski Briefbeschwerer Nigel

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Nigel
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Nigel
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Nigel
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Nigel
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-20) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 bernstein

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-22) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 hellblau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-23) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 grün


Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Klein
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-30) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 bernstein

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-29) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-33) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 blau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-30) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 rot

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-34) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 violett

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-32) EUR 99,40 ohne MwSt: € 83.53 / $ 95.22 zitro


Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Snippy Gross
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-37) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 bernstein

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-35) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-39) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 blau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-36) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 rot

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-40) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 violett

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-03-38) EUR 150,00 ohne MwSt: € 126.05 / $ 143.70 zitro


Borowski Snippy Queen (groß)

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Snippy Queen (groß)
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Snippy Queen (groß)
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Snippy Queen (groß)
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-14-35) EUR 296,00 ohne MwSt: € 248.74 / $ 283.56 blau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-14-36) EUR 296,00 ohne MwSt: € 248.74 / $ 283.56 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-14-37) EUR 296,00 ohne MwSt: € 248.74 / $ 283.56 zitro


Borowski Briefbeschwerer Kiwi Egg

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi Egg
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi Egg
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi Egg
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi Egg
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-95) EUR 170,00 ohne MwSt: € 142.86 / $ 162.86 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-93) EUR 170,00 ohne MwSt: € 142.86 / $ 162.86 rot

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-94) EUR 170,00 ohne MwSt: € 142.86 / $ 162.86 zitro

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-92) EUR 170,00 ohne MwSt: € 142.86 / $ 162.86 hellblau


Borowski Briefbeschwerer Kiwi

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern
Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Kiwi
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-40) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 bernstein

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-41) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 blau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-42) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-43) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 rot

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-44) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 violett

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-45) EUR 159,00 ohne MwSt: € 133.61 / $ 152.32 zitro


Borowski Briefbeschwerer Chick

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Chick
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-38) EUR 65,30 ohne MwSt: € 54.87 / $ 62.56 blauer Schnabel

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-39) EUR 65,30 ohne MwSt: € 54.87 / $ 62.56 gelber Schnabel

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-37) EUR 65,30 ohne MwSt: € 54.87 / $ 62.56 roter Schnabel


Borowski Briefbeschwerer Frosch

Borowski Briefbeschwerer, Borowski Briefbeschwerer Frosch
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-01-53) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 blau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-01-54) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 grün

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-01-55) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 orange

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-01-52) EUR 108,00 ohne MwSt: € 90.76 / $ 103.46 zitro